-ийн мэргэжлийн нийлүүлэгч
барилгын машин тоног төхөөрөмж

Гидравлик бүрхүүлийн осциллятор

  • SWC Serious Casing Oscillator

    SWC ноцтой бүрхүүлийн осциллятор

    Суултын даралтыг адаптерийн оронд бүрээсийн осциллятороор хийж, бүрхүүлийг хатуу давхаргад суулгаж болно. Бүрээсний осциллятор нь геологид дасан зохицох чадвар, өндөр овоолго, дуу чимээ багатай зэрэг давуу талтай.