-ийн мэргэжлийн нийлүүлэгч
барилгын машин тоног төхөөрөмж

Видео

SINOVO -ийн танилцуулга

Гидравлик овоолгын таслагч

Эргэдэг өрмийн машин

Гидравлик усны худаг өрөмдөх төхөөрөмж

SINOVO цөмийн өрөмдлөгийн төхөөрөмж геологийн өрөмдлөгийн төхөөрөмж

Диафрагмын хананы хавчаар

Desander

Гидравлик статик овоолго драйвер